صدور حکم غیابی حبس برای دو شهروند معترض در قصرشیرین

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۹ بهمن ماه سال سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دوشهروند به نامهای پیمان شیر بندی ۴۳ ساله و مهدی فقیری قلی لاله ۲۵ ساله اهل قصرشیرن از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواد خسروی هر کدام به هشت ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردیدن.

براساس گزارشات، این دو شهروند به اتهام اختلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جلوگیری از کسب کار مردم توسط داداگاه غیر حضوری به حبس محکوم گردیدند

باید خاطر نشان کرد رأی صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی بوده، و با اتمام. مهلت داده شده ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهد بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید