انتقال فرشاد احمدی به زندان جهت اجرای حکم

ک. م.م.ک:

براساس گزارشات دریافتی؛ یک شهروند با هویت فرشاد احمدی اهل شهر دهلران جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین‌ انتقال داده شد.

بنابرگزارشات؛ نامبرده از سوی دادگاه انقلاب در شهر تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم گردید.

باید خاطرنشان کرد؛ فرشاد احمدی اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و پس ار نزدیک به پنج ماه از تاریخ بازداشت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به طور موقت آزاد شده بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید