جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتبی خبریسلایدر

ربوده شدن یک شهروند در دیواندره توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

چهار شنبه ۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام محمد مرادپور اهل شهر دیواندره توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران ربوده شد.

بنابر گزارشات؛ نامبرده در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران ربوده شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

Related posts

مریوان؛ پیکر نسرین قادری تشییع شد

خودکشی یک شهروند در شهر پیرانشار

Bilal Enferadi

اسکندر لطفی به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد

Bilal Enferadi