ربودن ۲ شهروند در شهرهای مریوان و سردشت

ک.م.م.ک:

براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه ۳م بهمن ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند اهل روستای چوری از توابع شهرستان مریوان با هویت “سعدی غفاری ” ساعت ۱۱ شب توسط نیروهای امنیتی واطلاعاتی سپاه‌ پاسداران ایران ربوده شده.

طبق گزارش، هیچ اطلاعی از وضعیت وسرنوشت نامبرده در دسترس نیست.

همچنین و در همین رابطه روز دوشنبه ۳م بهمن ماه یک شهروند اهل سردشت با هویت عثمان پرده‌دار توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده شد و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

شایان ذکر است که، از سرنوشت نامبرده نیز هیچ اطلاعی در دست نمی‌باشد.

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید