دو نان‌آور را کشتند و یکی را زخمی کردند

دو کولبر کورد کشته و یک کولبر دیگر به‌شدت زخمی شد

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است: ۱۳ شهریورماه سال جاری درنتیجه شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە کولبران در منطقە مرگه‌ور ارومیه دو کولبر کشتە و یکی دیگر به‌شدت زخمی شد.

در گزارش آمدە است کە دو کولبر به نام‌های «فیصل وفایی و داریوش فقی پور» با شلیک مستقیم توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشتە شدند و «صیاد میرخان‌پور» بشدت زخمی شد.

لازم بە ذکر است کە با توجه بە آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران ۶۹ کولبر جانشان را از دست دادە و بیش از ۳۲ نفر نیز زخمی شده‌اند این در حالی است کە مقامات جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بارها اعلام کرده‌اند که تیراندازی بە سوی کولبران غیرقانونی است و نیروهای نظامی مستقر در نقاط مرزی جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه با بی‌اعتنایی بە مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان روزانە کولبران را مورد هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان