ممانعت از مطالعه پرونده قضایی عرفان کهزاد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های و به نقل از صفحه اینستاگرام عرفان کریم ویسی وکیل عرفان کهزاد: از مطالعه پرونده قضایی عرفان کهزاد در شعبه ۱ دادگاه انقلاب حکومت ایران در کرج جلوگیری شده و به وی اجازه مطالعه پرونده موکول خود را نداده اند.

لازم به ذکر است که عرفان کهزاد در دادگاه انقلاب حکومت ایران در کرج به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید