شرایط مبهم رضا میرزاده در خطر حکم اعدام

ک.م.م.ک:
براساس گزارش رسید؛ یک شهروند با هویت, رضا میرزاده ۲۶ ساله ساکن قلعه حسن خان در منزل شخصی خود، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است، وی به دادن شعار همکاری با گروهک های معاند و اهانت به رهبر حکومت ایران، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم گردیده.

باید خاطرنشان کرد؛ نامبرده نزدیک به ۹۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، پس از بازداشت به زندان تیپ ۶ در شهر تهران منتقل شده و پرونده نامبرده جهت بررسی به بیدادگاه انقلاب در شهرستان شهریار داده شده است.

بنابر گزارشات؛ چند جلسە از ویدیو کال بیدادگاه نامبرده از طرف زندان، به دلیل اعلام عدم وجود شخصی با هویت رضا میرزاده لغو گریده است، در همین راستا خانواده نامبرده نیز با ابراز بی خبری از شرایط نامبرده طی یک هفته گذشته، و اظهارات زندان نسبت به عدم وجود نامبرده در زندان به نسبت به شرایط کنونی رضا میرزاده نگران هستند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید