پاوه؛ تهدید کامیونداران اعتصاب کننده از سوی نهادهای حکومت ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌، دوشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ خورشیدی، نهادهای حکومتی ایران از جمله رئیس اداره راه شهرستان پاوه و صیفور غلامی عضو اطلاعات برون مرزی، از طریق ارسال پیام کامیونداران اعتصاب کننده در آن شهرستان را تهدید و تحت فشار قرار داده‌اند تا به اعتصاب خود پایان دهند.

براساس این گزارش، نهادهای حکومتی کامیونداران را به قطع سهمیه گازوئیل و غیر فعال شدن کارت‌های سوخت تهدید کرده‌اند.

لازم به ذکر است، همزمان با اعتصاب‌های گسترده در کوردستان و ایران نزدیک به ۱۲۰ کامیوندار در شهرستان پاوه دست به اعتصاب زده‌اند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید