بازداشت یک دانشجوی دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران در سنندج

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی، یکشنبه ۱۳ آذر ماه ۱٤۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام “مبین احمدی” دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کوردستان توسط نیروهای امنیتی ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم به ذکر است، تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری و سرنوشت نامبرده هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید