تداوم بازداشت شهروندان در پاوە

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۶ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در پاوە دو برادر بە اسامی، پیمان در بندی و پدرام دربندی را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردەاند.

همچنین در خبری دیگر از شهر پاوە جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع شد کە، در طول هفتە گذشتە، نیروهای امنیتی حکومت ایران در جستجوی خانە بە خانە، دو شهروند بە نامهای اسامه عزیزی و ارشیا خانی هردو ۱۶ سالە، را ربودە و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

لازم بە ذکر است کە، ربودە شدن شهروندان در کوردستان و انتقال آنها بە مکانهای نامعلوم، از سوی نیروهای تروریستی سپاە پاسداران و مسلح جمهوری اسلامی، نقض آشکار حقوق شهروندی و مصداق بارز آدم ربایی می باشد. لذا این نیروها در مورد سلامت شهروندان مسئول بودە و حفظ سلامت و جان این شهروندان کە بیشترآنان نوجوان می باشند بەعهدە مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید