بی خبری از سرنوشت یک شهروند بازداشتی

ک.م.م.ک:

بر اساس اطلاعات مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، در جریان اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی، یک شهروند اهل منطقە لیلاخ بە نام مهدی خوانمردی را در شهر دیولان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، علی الرغم پیگیری مستمر خانوادە این شهروند بە نهادهای امنیتی حکومت ایران در دیولان و سنندج(سنە) تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نمی باشد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید