جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتسلایدر

سنندج؛ یک فعال حقوق زنان بازداشت شد

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، یک فعال حقوق زنان با هویت “شیلان کوردستانی” از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس گزارش، بازداشت این شهروند در تداوم بازداشت‌های اخیر در جریان اعتراضات به قتل حکومتی ژینا امینی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست.

گ.ب

Related posts

آزادی موقت و مرخصی یک فعال سیاسی اهل دهگلان

حکم زندان دو زندانی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

جان باختن یکی از بازداشتیهای پیرانشهر در بازداشتگاە نهادهای امنیتی