بازداشت هفت نفر از اعضای یک خانواده در ایلام

ک.م.م.ک؛

بر اساس گزارش های دریافتی، طی چند روز گذشته ، هفت شهروند از اعضایی یک خانواده در جریان اعتراضات و اعتصابات به قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در ایلام بازداشت و به زندان حکومت ایران در این شهر منتقل شدند که اسامی این افراد به شرح زیر می باشد؛

۱. وحید خیری
۲. میترا خیری ۲۰ ساله
۳. سبیه خیری ۴۰ ساله
۴. زینب خیری ۲۹ ساله
۵. سفسفو خیری ۳۸ ساله
۶. لیلی فاضلی ۳۸ ساله (مادر یک فرزند)
۷. زهره فاضلی ۲۸ ساله

لازم به ذکر است که،یکی دیگر از اعضای این خانواده با هویت “نگار خیری”، ۱۵ ساله، نیز بازداشت شده بود که از زندان حکومت ایران در ایلام آزاد شد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید