جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زندانسلایدرقید وصیقه

اشنویه؛ آزادی موقت یک شهروند با تودیع وثیقه

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۱۷ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت فردین خوش‌خانقاه فرزند لقمان، اهل روستای نلیوان از توابع شهرستان اشنویه، با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت، تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه حکومت ایران آزاد شد.

لازم به ذکر است، نامبرده در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان اشنویه، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی حکومت ایران، مجروح و سپس بازداشت شده بود.

ف.ر

Related posts

بانه؛احضار بازجویی و تهدید چهار شهروند توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران

Bilal Enferadi

برگزاری جلسه واخواهی به حکم صادر شده علیه شعبان محمدی

اجرای حکم دو زندانی در زندان قزلحصار کرج

Bilal Enferadi