جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتسلایدر

بازداشت پنج شهروند در دهگلان

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۱ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی ، پنج شهروند به نامهای، حمید رحیمی، چیاکو محمدی، فرهاد فتحی، فرشید میرکی و حسین احمدی ،اهل دهگلان، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران، در جریان سرکوب مردم معترض و گسترش اعتراضات مردمی، آنها را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

شایان ذکر است؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از سرنوشت و شرایط فعلی آنها درست نمی باشد.
ا.ح


ا.ح

Related posts

دو شهروند معترض دیگر در مریوان بازداشت شدند

Bilal Enferadi

سقز؛ جانباختن یک شهروند معترض

Bilal Enferadi

بازداشت یک معلم بازنشستە در قروە

Bilal Enferadi