بازداشت یکی از زخمی شدگان اعتراضات اخیر

ک.م.م.ک:

جمعە ٨ مهرماە ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند اهل روستای نمنجە از توابع پیرانشهر(پیرانشار) بە نام “محمد امین کسروی” توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دربیمارستان بازداشت شد.

براساس گزارش، شهروند مذکور کە در تجمعات اعتراضی بە کشتەشدن ژینا امینی درپیرانشهر توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، زخمی شدەبود، جهت مداوا بە بیمارستان مراجە کردە و در حین مداوا توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید