اورمیە؛ بازداشت پیمان میرزازادە از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۴ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام،” پیمان میرزا زاده” اهل روستای گنگچین از توابع منطقه سوما برادۆست، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازگشت شد.

بنابرگزارشات دریافت شده؛ نامبرده از زندانیان سیاسی بوده، که سه شنبه ۱۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به صورت مشروط از زندان مرکزی اورمیه آزاد شده بود.

باید خاطر نشان کرد ؛ نامبرده از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال داده شده، از سرنوشت و شرایط کنونی وی هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید