افزایش شمار بازداشت شدگان اعتراضات بە مرگ ژینا امینی

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک جوان اهل سقز بە نام “اهون هوشند” ٢٣ سالە در جریان اعتراضات مردمی شهر سقز نسبت بە مرگ ژینا(مهسا) امینی دختر ۲۲ سالە سقزی کە در تهران توسط نیروهای گشت ارشاد کشتە شد، ازسوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلا می ایران در مقابل در فرمانداری حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.
لازم بە ذکر است کە، تا بدین لحظە، علی الرغم پیگیرهای و نگرانی خانوادە نامبردە از وضعیت وی، هنوز از سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نمی باشد.
در همین رابطە و درشهر پاوە در استان کرماشان، روز دوشنبە ۲٨ شهریور ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتصابات سراسری کوردستان چهار شهروند بە نامهای ” بابک قاسمی، آروین اقبالی، پیشوا رهبری و آشنا رسولی” را بازداشت و پس از چندساعت نگهداری و بازجویی، از ادارە اطلاعات حکومت ایران در پاوە آزاد شدند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید