بوکان; بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ٢٠مردادماە ١٤٠١ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در بوکان یک شهروند بەنام “محمدکریمی خواە” را بازداشت و با خودبەمکان نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی بدون ارائە حکم قضایی اقدام بە بازداشت محمد کریمی خواە کردە و پیگیریهای خانوادە نامبردە در خصوص اطلاع از وضعیت فرزندشان تاکنون بی نتیجە بودە است.
لازم بە ذکراست کە، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند، همچنین از محل نگهداری وی اطلاعی دردست نیست.
لازم بە یاداوری است کە، در همین روز در بوکان نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند دیگربە نام اسماعیل کریمی ٤٤ سالە اهل روستای شورجە وساکن میراوای بوکان را بازداشت کردند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید