دو فعال صنفی معلمان به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شدند

ک.م.م.ک:
طبق احضاریه‌ای که به شهریار نادری و بهزاد قوامی از فعالان صنفی معلمان ابلاغ شده است، این دو معلم فعال به شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ایران در شهر سنندج (سنه) احضار شدند.

طبق احضاریه‌ای که ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صادر و به این دو فعال صنفی ابلاغ شده است، شهریار نادری و بهزاد قوامی باید ظرف مدت ۵ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه ثنا جهت اخذ آخرین دفاعیات خود به شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ایران مراجعه و در آنجا حاضر شوند.

لازم به ذکر است که چهارشنبه ۸ تیر، شهریار نادری، فعال صنفی معلمان و دبیر فیزیک در مدارس کرماشان با تودیع قرار کفالت به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در شهر سنه آزاد شده است.

قابل یادآوری است که پنج‌شنبه ۲ تیر، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی این فعال صنفی معلمان را بازداشت کرده بودند.

طبق گزارش های منتشر شده ، این فعال صنفی معلمان از سال ۱۳۹۵ به دستور نهادهای امنیتی به کرماشان تبعید شده است. شهریار نادری ساکن سنه و اهل شهر پاوه می‌باشد.

چهارشنبه ۲۵ خرداد نیز بهزاد قوامی از اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان – سنندج و کلاترزان در جریان تجمع اعتراضی معلمان در شهر سنه بازداشت و روز پنج‌شنبه ۲ تیر از بازداشت آزاد شده بود.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید