خودکشی شهروند ۶۵ ساله در اشنویه «شنو»

ک.م.م.ک:

شنبه ۴ تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی, شهروندی باهویت اسماعیل رسولیان ۶۵ ساله ساکن شهر اشنویه«شنو» با اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

بنابر گزارشات رسیده، از علت و انگیزیه وی در اقدام به خود کشی هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.

در طی ۱۰روز گذشته با توجه به آمار منتشر شده از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان. شمار خودکشی ها رو به افزایش بوده که بخش زیادی از آنان را کودکان تشکیل داده‌اند.

ا.ح