زندانی عقیدتی کورد به زندان رجایی شهر تبعید شد

سید جمال سید موسوی زندانی عقیدتی کورد محکوم به اعدام، از زندان سنه، به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سید جمال سید موسوی فعال مذهبی و اهل شهر سنه، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیرماه، از زندان مرکزی سنه به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

سید جمال سید موسوی در سال ۱۳۸۷ دستگیر و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروههای سلفی در سال ۱۳۸۸ به  اعدام محکوم شد.

این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید با اینحال آقای موسوی در تمام مراحل پرونده اتهام وارده را رد کرده است.

جـعیت حقوق بشر کوردستان