چهار فعال مدنی به حبس محکوم شدند

ک.م.م.ک:
شنبە ۲۷ فروردین ما سال ۱۴۰۱ خورشیدی، سە فعال مدنی و یک روحانی اهل سنت با اسامی میرزا محمد رحمانی (روحانی اهل سنت)، آمانج قربانی، برهان کمانگر و سیروان قربانی، از سوی شعبە ۱۰۱ دادگاە کیفری ۲ جمهوری اسلامی ایران در کامیاران(کامێران) هرکدام بە سە ماە و یک روز زندان تعلیقی باشرایط مراقبتی محکوم شدند.
بر اساس گزارش، نامبردگان بە علت شرکت در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی، زندای سیاسی اهل کامیران کە بە صورت ناگهانی و مخفی اعدام شد، و بر اساس مادە ۵۰۰ قوانین مجازات های اسلامی محکوم و حکم صادر بە صورت کتبی بە آنان ابلاغ شدە است.
لازم بە ذکر است کە در ابلاغیە حکم آمدە است کە دادگاە «سردادن شعارهای هنجارشکنانه و حرکات نامتعارف از قبيل کف زدن و همخوانی شعر» را مصداق تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام قلمداد و اقدام به صدور این حکم کرده است.
در متن حکم صادر برای این شهروندان اهل کامیران آمدە است: «در طول مدت تعليق ۱. هريک از متهمين نسبت به مطالعه حداقل يک جلد کتاب (با اين وصف که کتاب‌های متهمين متفاوت از يکديگر باشد) در خصوص ريشه‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌ها و دستاوردهای آن و همچنين چالش‌هايی که انقلاب اسلامی با آن مواجه است، اقدام و ضمن ارائه برگرفته‌های خود از مطالعه کتاب‌ها با ذکر منبع در قالب يک مقاله جداگانه، نهايتاً نظر خود را در قالب نتيجه درخصوص بزه ارتکابی اعلام نمايند. ۲. هر يک از متهمين ظرف مدت ۱۰ روز پس از قطعيت رای و به جهت ترويج فرهنگ احسان و نيکوکاری در جامعه که خود از برترين حسنات و از برجسته‌ترين عبادات می‌باشد، نسبت به تهيه و خريد اقلام خوراکی و يا پوشاک به مبلغ حداقل ده ميليون ریال برای مردم محروم و بی‌بضاعت شهرستان کاميران و توزيع آن از طريق هماهنگی با اداره بهزيستی اين شهرستان اقدام و رسيد آن را تحويل واحد اجرای احکام کيفری نمايند.»
لازم بە یادآوری است کە، میرزا محمد رحمانی و آمانج قربانی در تاریخ ۳۰ آذر و ۱ دی ماە ۱۴۰۰ پس از احضار بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کامیران بازداشت و سیروان قربانی و برهان کمانگر در ۲ دی ماە در سطح شهر کامیران بازداشت و پس از ۳ هفتە در بازداشتگاەهای ادارە اطلاعات با قید وثیقە تا اتمام مراحل دادرسی با صورت موقت آزاد شدند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید