جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدر

اورمیە؛ بازگشت یک زندانی با پایان ایام مرخصی به زندان

ک.م.م.ک:
شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، یک زندانی سیاسی اهل روستای “انبی” با هویت “کیهان مکرم” از توابع منطقه ترگور در اورمیه با پایان ایام مرخصی دوباره به زندان حکومت ایران در همان شهر بازگشت.

براساس گزارش، کیهان مکرم که به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون ایران” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، در ۲۲ فروردین‌ به مرخصی اعزام شده بود و در تاریخ ذکر شده دوباره به زندان بازگشت.

شایان ذکر است، نامبرده در مورخه ۱۷ تیر ۱۳۹٨ خورشیدی، توسط نیروهای سپاه پاسداران حکومت ایران بازداشت شد. وی پس از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در اورمیه با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد.

نامبرده در مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی به اتهام “اخلال در نظم زندان” از سوی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری جمهوری اسلامی ایران در اورمیه به سه ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

گ.ب

Related posts

کشته شدن یک کولبر اهل جوانرو

كاهش صادرات استان كرماشان در سال ١٣٩٥ و ١٣٩٦

شنو: کشته شدن یک کولبر