قتل یک‌ شهروند در نغده

KMMK:

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک‌ شهروند باهویت “فردين خضری” ۲۵ ساله، ورزشکار و اهل نغده با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده توسط افراد ناشناس و دليل نامعلومی به قتل رسیده است.

شایان ذکر است، بفقر و تنگدستی و نبود کار علی الخصوص برای جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی و قتل در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید