خودکشی یک زن جوان

KMMK:

جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن جوان با هویت “لالە شهیدی” ۲۵ ساله فرزند محمد اهل شهر “بانه” با اسلحه اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج های اجباری، تبعیض های جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید