کولبر ۱۵ ساله بعد از کشتن اسبهایش توسط هنگ‌مرزی، خودکشی کرد

KMMK:

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک کولبر ۱۵ ساله با هویت سروش رحمانی، اهل روستای “هانی‌گرمله”ی نوسود از توابع پاوه بعد از کشته شدن اسبهایش توسط نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران خودکشی کرد.

براساس گزارش، چند روز پس از کشته شدن چند راس از اسبهایی که این نوجوان ۱۵ ساله به منظور امرار معاش توسط آنها مشغول کار پر مشقت کولبری بود، خود نیز خودکشی کرد.

شایان ذکر است، این کولبر ۱۵ ساله این اسبها را به منظور کولبری قرض گرفته بود.

گفتنی است، پدر سروش از مریضی سرطان رنج می‌برد و منزل آنان تنها داراییشان است که به دلیل بدهکاری در گرو بانک است.

سروش بعد از به رگبار بسته شدن اسب‌هایش توسط هنگ مرزی، دچار شرایط روحی نامساعدی شده و در تاریخ ذکر شده در بالکن منزلشان خود را حلق آویز کرد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید