بازداشت شش شهروند در مریوان

KMMK:
روز پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ هجری شمسی، در ادامه دستگیریهای حکومت ایران در کوردستان، شش شهروند اهل روستای “نی” از توابع مریوان به نام های
۱. محمد احمدی فرزند عمر
۲. ادریس بهرامیان فرزند سعید
۳.فرید درخشانی فرزند حامد
۴.کیوان مینویی فرزند لطیف
۵. عبدالرحمان افشار فرزند رضا
۶. عبدالرحمان اشتک
بازداشت شده اند .
تا لحظه انتشار این خبر هیچ گزارشی از علت دستگیری این شهروندان داده نشده است.

شایان ذکر است کە، در بین بازداشت شدەگان، کیوان مینویی معلم آموزش زبان کوردی بودە و عبدالرحمان افشار پیشتر سابقە بازداشت و بازجویی توسط نیروهای امنیتی ایران را داشتە است.


لازم به ذکر است که حکومت ایران در چند روز گذشته در شهر های کوردستان موج جدیدی از دستگیری ها رو شروع کرده است .
ک.م

دیدگاهتان را بنویسید