قتل یک زن سنندجی توسط همسرش

KMMK:
جمعە23 مهرماە 1400 خورشیدی، یک زن 39 سالە بەنام لیلا شکیبا اهل سنندج(سنە) ساکن شهر همدان توسط همسرش بە قتل رسید.
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، خانوادە پدری لیلا شکیا روز جمعە تا عصر همان روز در منزل مقتول مهمان بودە و قتل شامگاە همان روز در منزل محل سکونتش صورت گرفتە است.
بنا بر اظهارات یک منبع مطلع؛ بهرام بختیاری اهل همدان و همسر لیلا پس از یک مشاجرە همسرش را با ضربات چاقو بە قتل رساندە است.
منبع مذکور افزود: سابقە اختلاف خانوادگی بین لیلا شکیبا و همسرش وجود داشت.
لازم بە ذکر است کە، بهرام بختیاری در شب حادثە توسط پلیس دستگیر و بە بازداشتگاە منتقل شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید