جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارویدئو

گزارش ماهیانە نقض حقوق بشر در روژهلات(شرق) کوردستان

🔸قتل و عام کولبرها توسط رژیم ضد بشری ایران و نگاه امنیتی بە روژهلات (شرق) کوردستان 🔸نقض حقوق بشر زنان و کودکان در شرق کوردستان 🔸جهانگیر عبداللهی- ریاست مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آبدانان؛ تاکنون حدود ۲۰ شهروند بازداشت شده‌اند

احضار و بازجویی سه شهروند توسط اطلاعات نیروی انتظامی ایران

زندانی سیاسی کورد ازاد نمی شود