احضار و بازجویی از شریف ساعد پناه

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز چهارشنبه ٣٠ تیرماه، شریف ساعد پناه عضو هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران توسط اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج احضار شد و بازجوئی چندساعتی بە طول انجامید.

در گزارش آمده است کە شریف ساعد پناه به خاطر شرکت در حمایت از «جعفر عظیم زاده» و همچنین دیدار با خانواده او در زمان اعتصاب غذا و گرفتن عکس با شعارنوشته «جان جعفر عظیم زاده درخطر است» و همچنین در مورد اتحادیه آزاد کارگران مورد بازجوئی بازجویان اداره اطلاعات قرار داشته است. بازجویان اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج علاوه بر اعمال این فشارها، از وی خواسته‌اند که با دادن تعهد کتبی در هیچ‌گونه تجمعی شرکت نکند.

پیش‌تر هاشم رستمی از فعالین شناخته‌شده کار گری در شهر سنندج و مظفر صالح نیا از اعضاء هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز به دلیل فعالیت‌های کارگری توسط مأمورین اطلاعات به مدت بیش از بیست روز توسط اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج بازداشت شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان