پیرانشهر؛ بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:

سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، سه شهروند با نامهای “ارسلان پورمحمد” فرزند طاهر، “عبدالرحمن قادری” فرزند علی و “مظفر احمدی” فرزند ملارسول، اهل روستای “گرگول علیا” از توابع شهر پیرانشهر(پیرانشار) توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده اند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این شهروندان را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری این سه شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا