وضعیت امنیتی و نظامی در پایتخت شرق کوردستان همزمان با سفر روحانی بە کرماشان

وضعیت امنیتی و نظامی در پایتخت شرق کوردستان همزمان با سفر روحانی بە کرماشان
بنا بەخبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر کرماشان با ایجاد فضای امنیتی و اقدام بە آزار و اذیت شهروندان کورد در سطح شهر نمودەاند و فضای همیشە حاکم امنیتی بر شهر کرماشان راتشدید نمودەاند.
بە علت اقدامات مسلحانە چند روز پیش در ریجاب کرماشان علیه خودرو حامل مسۆلان بلند پایە جمهوری اسلامی و همچنین سالگرد ترور دکتر قاسملو از رهبران حزب دمکرات کوردستان ایران و درگیریهای احزاب کوردستانی در شرق کوردستان با نیروهای نظامی ایران، فضای رعب و وحشت توسط نهادهای امنیتی و حکومت اسلامی ایران در شهر کرماشان حاکم شده و آنها با میلیتاریزە کردن شهر و امنیتی کردن فضای شهر و حومه این کلان شهر سعی بر کنترل نارضایتی مردم کرده و تلاش می کنند که کنترل امنیتی کرماشان پایتخت غیررسمی شرق کوردستان را حفظ کنند.
این در حالیست کە نیروهای لباس شخصی و امنیتی ادارە اطلاعات ایران در این شهر با ماشین های شخصی و بدون پلاک در تمام کوچەها و خیابانها حضور پیدا کردە و اقدام بە بازرسی و بازجویی شهروندان کورد میکنند.
با ایجاد فضای سیاسی-امنیتی در تلاش هستند که از هر گونە اعتراض و خیزش مردم جلوگیری کنند.
تمامی این اتفاقات همزمان است با برنامه حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران که قرار است روز یکشنبە 27 تیر بە کرماشان سفر کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان