کشته شدن یک چوپان توسط نیروهای مسلح ایران در منطقه نی


KMMK:
در چند روز گذشته، محمد مینویی فرزند کمال، اهل روستای ‌”اسکول” از توابع نی در شهرستان مریوان به هنگام چوپانی با شلیک مستقیم از سوی یک درجه‌دار ایرانی با نام “نصیری‌زاده” کشته شد.

محمد مینویی ۲۹ ساله، بدون هیچ دلیلی از سوی این درجه‌دار هدف شلیک قرار گرفته و کشته می‌شود.

این درجه‌دار “نصیری‌زاده” بعد از بازگشت به سر کارش در روستا، مردم آنجا را تهدید کرده و گفته است که: این اولین مورد بوده و از این به بعد این سرنوشت در انتظارتان است.

نامبرده بعد از کشتن محمد مینویی چند روز به مرخصی رفته و بدون اینکه از سوی قانون مورد بازخواست قرار گیرد، از سوی حکومت ایران دوباره همانند تشویقی به سر کار فرستاده می‌شود.

گ.ب