مظفر صالحی نیا بە قرنطنیە زندان سنە منتقل شد

مظفر صالحی نیا بە قرنطنیە زندان سنە در شرق کوردستان منتقل شد.

طبق گزراشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،  چهارشنبه ١٥ تیر ماە مظفر صالحی نیا بە به قرنطینه زندان سنە منقل شد.
مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز اول تیر توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود،
روز چهاردەهم تیر ما قرار بوده مظفر از اداره اطلاعات به دادگاه آورده شود اما به بهانه عدم حضور قاضی جلسه دادگاهی را به بعد از ظهر موکول کرده بودند. خانواده مظفر بعد از ظهر همان روز برای دیدار با وی و در جریان قرار گرفتن روند بازپرسی پرونده مجددا به دادگاه مراجعه می کنند ولی بعد از مدت طولانی انتظار کشیدن او را به دادگاه نمی آورند. بعد از آن مظفر تلفنی انتقال خود به قرنطینه زندان را به اطلاع خانواده اش می رساند.
همچنین هاشم رستمی فعال کارگری شهر سنە در شرق کوردستان نیز که روز ٢٩ خرداد بازداشت شده بود، بعد از صدور قرار بازداشت یک ماهه برای وی، همچنان در زندان بسر می برد،
جمعیت حقوق بشر کوردستان