قتل یک زن توسط همسرش در شهر سقز

KMMK:
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی چند روز گذشته یک زن با نام ” گلالە شیخی” اهل شهرستان سقز توسط شوهرش به قتل رسیده است.
”گلالە شیخی” کارمند یکی از مراکز شورای حل اختلاف این شهر بودە کە توسط همسرش با مشخصات ”کیومرث ضرغامی” بە قتل رسیدە است.
طبق اطلاعات دریافتی، کیومرث ضرغامی پس از بە قتل رساندن همسرش گلاله، بە تهران و سپس بە شهرستان ”آستارا” فرار کردە و توسط مٲموران امنیتی در شهرستان “آستارا” دستگیرشدە است.
قابل ذکر است که کیومرث ضرغامی کارمند یکی از بانک های زیر مجموعەی سپاە بوده و از علت قتل گلاله شیخی اطلاعی کسب نگردیده است.
جسد مقتول در نزدیکی روستاهای «ایرانخواە» و «سنتە» پیدا شدە و بە پزشکی قانونی شهرستان “سقز” منتقل شدە است.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید