بازداشت یک فعال کورد در سقز توسط اطلاعات سپاه باسداران

بازداشت یک فعال کورد در سقز توسط اطلاعات سپاه باسداران

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صبح روز دو شنبه ۷تیرماه جاری آوات شریفی فعال کورد را بازداشت کردند.

مامورین اطلاعات سپاه ساعت ۷صبح روز دوشنبه بدون داشتن مجوز قضایی وارد منزل «آوات شریفی»۲۴ساله فرزند جعفر٬  شده و او را بازداشت کردەاند.  از آن بعد از بازداشت نامبردە، ماموران سپاە بە منزل نامبردە رفته و اقدام به تفتیش و بازرسی منزل او کردەاند،  گفته می شود پس از بازداشت،  این فعال کورد را به سنندج منتقل کردەاند.

این نیروهای اطلاعات سپاە ایران  برخی از وسائل شخصی او و وسائل دیگر اعضای خانواده شامل تلفن همراه ، لپ تاپ ، کتاب ، دست نوشته‌ و حتی لباس را با خود برده‌اند.

بعد از چند روز بی خبری تا به حال، خانواده‌اش هیچ خبری از وضعیت فرزندشان ندارند و پس از پیگیری خانواده به نهادهای امنیتی سقز  متوجه انتقال فرزندشان به سنندج شده‌اند.

لازم به ذکر است، این فعال کورد حدود دوماه پیش توسط ماموران اطلاعاتی شهرستان سقز به علت ارتباط با یکی از احزاب کورد مخالف نظام احضار شده بود  و به مدت۱۴ روز بازداشت در سلول های انفرادی اداره اطلاعات سقز زیر بدترین شکنجه جسمی قرار گرفته بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان