بازداشت یک روزنامه نگار و آزادی دو فعال سیاسی از زندان

KMMK:
دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 شمسی، امین محمدی، از روزنامه‌نگاران «هیئت خانەی مطبوعات» ایلام، به علت شکایت یکی از نهادهای حکومت ایران در شهر سیروان از توابع ایلام بازداشت شد.
دادسرای حکومت ایران در شهر سیروان، حکم بازداشت این روزنامه‌نگار را صادر کرده و سپس بازداشت شده است.
نماینده دادستانی حکومت ایران در شهر ایلام اعلام کرده است: «بازداشت امین محمدی با دستور دستگاه قضایی و اداره اجرا احکام حکومت ایران در شهر سیروان انجام گرفته است و هیچ ارتباطی با دادسرا نداشته است و آنها تنها این حکم را ابلاغ کرده‌اند».

همچنین هفته گذشته امید ابراهیمی از اهالی شنو و فرهاد تاریمرادی از اهالی شهر سنه به شکل موقت و با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.
این دو زندانی سیاسی 1397 و 1398 به اتهام «همکاری با احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران و اقدام علیه امنیت ملی» به زندان محکوم شده بودند.

قابل ذکر است كه‌ “امید ابراهیمی” به‌ 2 سال و شش ماه و “فرهاد تاریمرادی” بە 10 ماه زندان تهعزیری محکوم شده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان