شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران بە زخمی شدن یک کولبر دیگر انجامید

KMMK:

دوشنبە 27 اردیبهشت‌ 1400 شمسی، یک کولبر با نام عبدالله 50 سالە اهل شهرستان بانە با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران به شدت زخمی شد.
براساس گزارش، دستەای از کولبران در نوار مرزی زلە از توابع این شهرستان در کمین نیروهای نظامی حکومت ایران گرفتار شده و نیروهای مذکور مستقیم به سوی آنها شلیک کرده و شخصی با نام عبدالله را بە شدت زخمی کرده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده، نامبردە جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی بانە منتقل شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان