علی اذربرزین با پابند الکترونیکی و به شکل موقت آزاد شد


KMMK:
سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ 1400 شمسی، علی آذربرزین، زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشار با پابند الکترونیکی از زندان حکومت ایران در نقده آزاد شد.

این زندانی سیاسی، پنج‌شنبه 28 اسفند 1399 شمسی، به مرخصی اعزام و 14 فروردین‌ سال جاری با پایان دوران مرخصی به زندان حکومت ایران در شهر نقده منتقل شده بود.

قابل ذکر است که نامبرده در تاریخ 20 بهمن‌ماه 1399 شمسی جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شده بود.

علی اذربرزین مهر 97 توسط شعبه 102 دادگاه کیفری 2 حکومت ایران در پیرانشار به ریاست قاضی “امیر فراست” به اتهام “همکاری با احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” به 5 سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید