جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسیاسی

فایق یوسفی پس از اتمام دورە زندان آزاد شد

KMMK:

یکشنبه 29 فروردین‌ 1400 شمسی، فایق یوسفی با پایان دوران محکومیتش از زندان حکومت ایران در سقز آزاد شد.

نامبردە عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ”ی سقز 10 آبان‌ 1399 شمسی، جهت اجرای حکم خود را به زندان حکومت ایران در سقز معرفی کرده بود.

فایق یوسفی سه‌شنبه 18 تیر سال 1398 توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و جهت بازجویی به اداره اطلاعات آن حکومت در سنە(سنندج) انتقال یافته بود.

نامبردە پس از دو ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد و سپس از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ایران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به 10 ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 ماه حبس تعزیری کاهش یافته بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

 درگیری جوان کورد در پی احضار مجدد به اطلاعات جمهوری اسلامی در شنو 

تجمع اعتراضی کارمندان و کارکنان گمرک تمرچین

بانە؛ یک کولبر و کاسبکار زخمی شد