شرق کوردستان؛ کشته و زخمی شدن چهار کولبر


KMMK:

شنبه ۲۶ فروردی۱۴۰۰ خورشیدی، چهار کولبر توسط نیروهای نظامی اشغالگر ترکیه و سازمان تروریستی سپاه پاسداران کشته و زخمی شدند.
هویت این چهار کولبر “بهرام صمدی” ۱۸ ساله فرزند خالص، “حسین کچانلو” ۳۵ساله ، پدر سه فرزند و اهل چالداران، “هیوا قادری” اهل بانه و “حاجی مینه عالی” اهل روستای دولەتوو از توابع شهر سردشت می باشند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK دو تن از این کولبران توسط نیروهای اشغالگر ترکیه پس از دستگیری این دو کولبر اقدام به شکنجه آنها نمودند که در نتیجه شدت شکنجه یکی از کولبرها با نام حسدن کچانلو جانش را از دست داد.
و همچین بهرام صمدی به شدت و شکنجه زخمی شده سپس وی را تسلیم نیروهای نظامی ایران کرده که نیروهای نظامی ایران در چالدران دوباره نامبرده را تحویل نیروهای ترکیه داده اند.

شایان ذکر است که هیوا قادری در مرز “سارداو” بانه در حال کولبری بوده توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاه پاسداران مورد تعقیب و گریز قرار گرفته و در حین فرار از صخره سقوط و در جانش را از دست داده است.

در خبر دیگری “حاجی مینه عالی” در حین کولبری در مرز سردشت با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران از ناحیە دست و پا زخمی شدە است و جهت مداوا بە بیمارستان قلادزی جنوب کوردستان منتقل شدە است.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت کولبر زخمی شده بهرام صمدی اطلاعی در دست نیست.

کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روزانه مرتکب آن میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید