مخالفت با درخواست آزادی دو زندانی سیاسی

KMMK :

چهارشنبه 18 فروردین 1400 شمسی، مقامات قضایی زندان حکومت در نغده با درخواست آزادی با پابند الکترونیکی دو زندانی سیاسی به نام‌های “رحیم رفعتی” فرزند محمد و “رحمان تابش” فرزند مراد اهل شهرستان شنو(اشنویه) مخالفت کردند.

براساس گزارش، این دو شهروند درخواست آزادی با پابند الکترونیکی را به مسئولان زندان جمهوری اسلامی در نغده ارائه دادند، اما اداره اطلاعات ایران در شنو از آزادی آنان ممانعت به عمل آورده است.

شایان ذکر است که این دو زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب حکومت در شنو به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران ” به سه سال و هفت ماە و تبانی علیه نظام به هشت ماه حبس محکوم شده بودند.

دوشنبه 18 اسفندماه 99، این دو شهروند جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان جمهوری اسلامی در نغده منتقل شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید