معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور مجموعا به 17ماه حبس محکوم شدند

KMMK:
دوشنبه 25 اسفند 1399شمسی، معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر مریوان مجموعاً به هفده ماه حبس محکوم شدند.
معراج مرتضایی در مرداد و هیوا عزیزپور در شهریور سال جاری به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
معراج مرتضایی، 35 ساله، فرزند صابر و هیوا عزیزپور از اهالی روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد می‌باشند.
حکم محکومیت آنها دوشنبه 25 اسفند به این دو شهروند ابلاغ شده است.
طبق گزارش دریافتی، دادگاه انقلاب اسلامی ایران، معراج مرتضایی را به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام به 1سال حبس و هیوا عزیزپور نیز با همین اتهام به پنج ماه حبس محکوم کرده است.
معراج مرتضایی در مرداد ماه سال جاری پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت و در تاریخ هفت مهر، پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
هیوا عزیزپور نیز بیستم شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان