بهزاد ادوایی به شکل موقت آزاد شد

‌KMMK:

دوشنبه 25 اسفند 1399‌‌خورشیدی، بهزاد ادوایی اهل شهرستان سولاوا با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ مریوان آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 5 اسفند سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در مریوان منتقل شده بود.

شایان ذکر است که بهزاد ادوایی روز شنبه 23 اسفند سال جاری پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه امنیتی ایران در مریوان به زندان ایران در این شهر منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان