زخمی شدن یک کولبر در پاوە

KMMK:

سەشنبە 19 اسفند 1399خورشیدی، یک کولبر با هویت “جمیل احمدپور” اهل روستای حوتاش از توابع شهرستان پاوه بر اثر شلیک مستقم نیروهای جمهوری اسلامی ایران در مرز “هنگه ژال” به شدت زخمی شد.

براساس گزارش, نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در نواحی مرزی هنگە ژال بر روی گروهی از کولبران آتش گشوده که در نتیجه آن کولبر مذکور به شدت زخمی شده است.
شایان ذکر است که، نامبرده جهت مداوا بە بیمارستان صلاح الدین منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت کولبر زخمی شده اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان