چهار شهروند با تودیع وثیقه آزاد شدند

KMMK:
طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهار شهروند با اسامی غفور اسپندار، حسین گردشی، سیاوش عینی و کیوان انداز با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.

بر اساس گزارش، دوشنبه 18 اسفند 1399، غفور اسپندار شهروند ساکن شهر شنو پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به طور موقت از بازداشتگاه‌ حکومت در اورمیه آزاد شده است.
نامبرده 10 بهمن سال جاری از سوی نیروهای امنیتی در شنو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران” بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی منتقل شده بود.
همچنین، حسین گردشی، شهروند بوکانی با قرار وثیقه از زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه آزاد شده است.
نامبرده 22 دی‌ماه سال جاری بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” بازداشت شده بود. ایشات پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ 25 بهمن به زندان حکومت در اورمیه انتقال یافت.
سیاوش عینی و “کیوان اندار اهل مهاباد نیز با تودیع وثیقه از زندان مرکزی جمهوری اسلامی در اورمیه آزاد شده‌اند.
نامبردگان پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در اورمیه به زندان حکومت در این شهر منتقل شدند.
سیاوش عینی، معلم مدرسه ابتدایی حاج عبدالله رستم‌زاده و کیوان اندار دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز می‌باشد. این دو شهروند در اوایل بهمن توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان