رحیم رفعتی و رحمان تابش جهت تحمل حبس خود را به زندان معرفی کردند

KMMK :

دوشنبه 18اسفندماه 1399 شمسی، دو شهروند با نامهای رحیم رفعتی فرزند محمد و رحمان تابش فرزند مراد، اهل شهرستان شنۆ(اشنویه)جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان حکومت ایران در نغده شدند.

شایان ذکر است، رحیم رفعتی و رحمان تابش، اواسط آبان ماه سال جاری، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران توسط دادگاه انقلاب، به صورت جداگانه به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند و احکام صادره در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
رحیم رفعتی و رحمان تابش در تاریخ 15 تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شنۆ بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی حکومت در اورمیە منتقل و نهایتا در مهر ماه پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

گفتنی است کە، این دو شهروند در طی مدت زمان بازداشت از ارتباط با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان