خودکشی سه تن در یک هفته

KMMK:
بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی هفته جاری و در چند روز گذشته سه تن در شهرهای اورمیه، مهاباد و بوکان با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند.
طبق گزارش دریافتی، پيمان قلی پور 28 ساله، فرزند محمد سلیم، ساکن شهرک طرزلو با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داده است.

در ادامه آمده است که یک پسر جوان بوکانی نیز جمعه پانزدهم اسفند با حلق آویز کردن خود، به زندگی‌اش پایان داده است. از مشخصات این فرد تا لحظه انتشار این خبر اطلاعی کسب نگردیده است.
همچنین یک جوان مهابادی در اطراف سد این شهر با خودزنی، اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.
از مشخصات این فرد نیز تاکنون اطلاعاتی کسب نگردیده است.
فقر، بیکاری، فشارهای اجتماعی از جمله عواملی هستند که در برخی موارد منجر به خودکشی افراد میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان