کیوان نژاد رسول به زندان ایران در نغده منتقل شد

‌KMMK:

بنابه گزارشهای رسیده به KMMK، شنبه 9 اسفند 1399 خورشیدی,‌ کیوان نژادرسول، 28 ساله فرزند محمد اهل روستای “شین آباد” از توابع شهرستان پیرانشار, جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان ایران در شهر نغده شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 19آذر 97 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و توسط شعبە‌ی 102 دادگاه ایران در شهر پیرانشار با اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام به 4 سال حبس تعزیری محکوم و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود.

حکم کیوان نژاد رسول مرداد سال جاری در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ایران در اورمیه از 4 سال به 2 سال و 6 ماه حبس کاهش و قابل اجرا است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان